Aanpak

Time4YourTalent biedt werknemers tools aan die hen in staat stellen te proeven van een ander soort werk. Zo kunnen ze ontsnappen aan de dagelijkse sleur en laten zien dat ze meer in hun mars hebben en anders ingezet kunnen worden. Door hun talenten te (her)ontdekken, krijgen zij vernieuwde motivatie.

Om de talenten van werknemers te meten, te ontwikkelen en te valideren ontwikkelde Trendhuis een driestappentraject met verschillende tools. Trendhuis zocht hiervoor inspiratie en bruikbare elementen uit bestaande tools rond competentie- en talentbeleid en ontwikkelde een talentenscan, talentengesprek en talentenvalidatietool.

Talentenprofiel

De talentenscan

Trendhuis ontwikkelde in nauwe samenwerking met Accord Group een efficiënte en toegankelijke talentenscan. Uit een voorbereidende studie bleek dat bijna alle verwante scans zeer tijdsintensief en moeilijk uitvoerbaar zijn.

Onze talentenscan maakt op innovatieve wijze gebruik van het concurrerende waardenmodel van Robert Quinn. Het wereldwijd gebruikte Quinn-model vertaalt de taken van een manager naar acht verschillende rollen die een manager kan aannemen. Trendhuis en Accord Group herontwikkelden het model zodat de talenten van eender welke werknemer op eenzelfde manier in kaart gebracht kunnen worden.
Aan de hand van een vragenlijst van 32 vragen wordt een talentenradar van de deelnemer opgemaakt. Elke vraag heeft betrekking op een van de acht talentenprofielen. De deelnemer geeft op een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre die eigenschap bij hem of haar past. Na voltooiing komt een duidelijk talentenprofiel naar voren.

Zo kan iemand bijvoorbeeld behoren tot het profiel van een 'bestuurder'. Bestuurders werken veel aan het maken van plannen, doelen stellen, en delegeren. Sleutelbegrippen voor dit profiel zijn richting- en doelverduidelijking. Bij het opzetten van een geschikte talentenstage wordt daar uiteraard sterk op ingespeeld.

De talentenscan wordt online ingevuld en de kandidaten krijgen na afloop meteen hun talentenprofiel te zien. Ze zien meteen in welke mate ze passen binnen de acht talentenprofielen.

Wil je de talentenscan graag uitproberen? Dat mag gratis en vrijblijvend. Vul je e-mailadres hieronder in en we geven je toegang.

Het talentengesprek

Na de talentenscan volgt er altijd een verdiepend talentengesprek. Op basis van de resultaten uit de scan voeren onze deskundige en ervaren medewerkers een face-to-face gestandaardiseerd dieptegesprek. In nauwe samenwerking met van Ede & Partners in Nederland ontwikkelde Trendhuis een speciale gespreksgids om aan de hand van iemands levensloopbaan zijn of haar talenten goed in kaart te brengen.

In het persoonlijk gesprek wordt ingegaan op hoogtepunten uit iemands leven, zowel op privégebied als doorheen iemands loopbaan. Terwijl de deelnemer een ‘een reis naar binnen’ maakt, ontdekken we wat hem of haar drijft, energie geeft en betekenis geeft aan het werk of leven.

Wil je de gespreksgids inkijken? Dat mag gratis en vrijblijvend. Vul je e-mailadres hieronder in en we bezorgen hem elektronisch.


Level 5-validering

De talentontwikkeling valideren we met de Europees gevalideerde Level 5-methode. Deze methode meet en valideert competenties opgedaan binnen een non-formele of informele leeromgeving.

De methode is ontwikkeld binnen het Europese research en praktijknetwerk REVEAL, een transnationale groep van Europese experts verspreid over 25 organisaties in 22 Europese landen. Het REVEAL-netwerk is gespecialiseerd in de validering van informeel en non-formeel leren en ontwikkelde de unieke valideringsmethode Level 5.

Level 5 is een valideringstechniek gebaseerd op de theorie van Pestallozi. Het systeem meet en valideert competenties op drie verschillende dimensies: cognitieve, affectieve en hands-on competenties (hoofd, hart, handen). Dit maakt het erg geschikt om competenties of talenten te meten ongeacht iemands (tijdelijke) werkzaamheden, of die nu zeer praktisch of net puur theoretisch zijn. Elke competentie wordt op de drie verschillende dimensies geplaatst op een schaal van 1 tot 5, waarbij level 1 gelijk staat aan ‘bewust zijn’ en level 5 gelijk staat aan ‘kunnen toepassen in een andere situatie of context’.

Trendhuis ontwikkelde een eigen referentiekader voor elk van de acht talentprofielen. Aan de hand van dit referentiekader voert een van onze medewerkers voor en na de stage een persoonlijk dieptegesprek met de deelnemer. Zo brengen we de talentontwikkeling in kaart. Uiteindelijk wordt de talentontwikkeling op vlak van de drie dimensies (hoofd, hart, handen) gevalideerd in een persoonlijk talentenrapport.

Hoofd - Kennis Handen - Skills Hart - Attitudes
Level 5 – In andere situatie? Kennis transfereren – evalueren en creëren Ontwikkelen – construeren Incorporeren – anderen reguleren
Level 4 – Wanneer? Praktische kennis – analyse Ontdekken – onafhankelijk handelen Zelfregulering
Level 3 – Hoe? Theoretische kennis – toepassen Beslissen – selecteren Waardering – empathische bezorgdheid
Level 2 – Waarom? Factuele kennis – interpreteren Imitatie – applicatie Perspectief creëren
Level 1 – Bewust zijn Basiskennis – herinneren Vaststelling – perceptie Zelforiëntatie

Wil je onze referentiekaders voor de verschillende talentenprofielen ontvangen? Vul je e-mailadres hieronder in en we bezorgen het gratis en vrijblijvend.

“Ik wil meer info over …”

Inspiratie

Voor de ontwikkeling van onze talentenscan en validatiemethoden werden binnen- en buitenlandse projecten bezocht. Deze waren nooit 1-op-1 over te nemen, maar waren wel nuttig als inspiratiebron voor de ontwikkeling van onze eigen tools.

We hebben samengezeten met de buitenlandse projectpartners Bridges Programmes (Schotland) en Albo Learning Center (Zweden). Daarnaast viel er veel inspiratie te rapen in Duitsland en Nederland. In Duitsland zaten we rond de tafel met BUPNET, een organisatie die gespecialiseerd is in het valideren van non-formeel en informeel leren. In Nederland werden Van Ede & Partners en Outstanding bezocht. In Vlaanderen deden we inspiratie op uit de Profiler-talentenscan en verschillende tools ontwikkeld door Accord Group.

Time4YourTalent is een project van Trendhuis in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds - Agentschap VlaanderenTime4YourTalent

Trendhuis
Jef Denynplein 14
2800 Mechelen
België

  +32 (0)15 28 54 05
  marijke.brants@trendhuis.be